Free Tibet
DobryDalekohled
TCK Veselý - Evropa po celý rok - Specialista na Rumunsko

Rumunsko

Rozmanitost rumunské přírody je neskutečná. Láká nás především čistá příroda, která není zasažena civilizací. Po pár stech metrech za vesnicemi začíná příroda odkrývat svou prapůvodní tvář. Hluboké lesy střídají náhorní louky s pasoucími se stády krav nebo ovcí. Při návštěvě Rumunska si člověk uvědomí specifičnost a náročnost zdejšího života. Od vápencových náhorních plošin se strmými srázy a krasovými jevy přes vulkanická pohoří s jezírky až po líně meandrující tok Dunaje. Okouzlení z delty Dunaje na vás jistě zapůsobí stejně jako na nás.


Zobrazit vše | Stránky : 1 2

Rumunsko – Vladeasa – Padiš
30. 6. - 9. 7. 2018
Rumunsko | Turistika

Vladeasa, opuštěné pohoří lesů a pastvin se stády ovcí a polodivokých koní. Turistické putování po krasových částech Apusen do top lokalit krasové planiny Padis. Nejznámější jeskyně, propasti, závrty a propadání. Vhodné též jako naučná školní exkurze. vice...
Cena : 5700,-CZK


Zobrazit vše | Stránky : 1 2


© TCK Veselý