Free Tibet
DobryDalekohled
TCK Veselý - Evropa po celý rok - Specialista na Rumunsko

Vodácký zájezd od Rumunska
Rumunsko | Turistika | Cyklo | Voda

Termín : 19. 5.–27. 5. 2018CENA: 6.400,- KČ
Zájezd č. 0418

Zájezd je určen i začínajícím vodákům. Vychází z programu tradičních vodáckých cest do Rumunska. Během cesty postupně navštívíme povodí řek Aries, Mures. Řeky mají podhorský charakter s obtížností většinou WW I – WW II. a protékají krajinou hor a podhůří (Apuseni, Calimani, Bihor) s nedotčenou přírodou a řadou kulturních a etnografických zajímavostí.

Doprava : autobusem (2 řidiči) upraveným pro dopravu vodáckého materiálu nebo s vlekem dle počtu účastníků.
Strava : z vlastních zásob a prostředků. Na tábořištích lze rozdělat oheň. Doporučujeme malý vařič.
Noclehy : stan – bivak dle potřeby a možností, na předem vybraných tábořištích
Počet účastníků : vzhledem k programu a s ohledem na prostor pro uložení všech zavazadel je maximální počet účastníků omezen na 30 osob + průvodce.
Cena zahrnuje : dopravu včetně všech poplatků (2řidiči), služby zkušeného průvodce se znalostí jazyka a prostředí ,zajištění vhodných tábořišť na trase , pojištění podle zák.159/99 Sb., BONUS karta pro nákup turistických potřeb v TCK.
Cena nezahrnuje : stravování, pojištění léčebných výloh v zahraničí, půjčovné lodí a vodáckého materiálu apod.
Vodácké vybavení si obstarává každý účastník sám a na vlastní náklady. Nafukovací lodě, pádla, vesty a další vodácké vybavení lze zapůjčit (nebo koupit) v kanceláři/ půjčovně TCK Brno za výhodných podmínek.
Způsob a termíny plateb : zálohu ve výši 3000,-Kč je nutné uhradit při podání přihlášky (bez zaplacení zálohy je přihláška neplatná). Doplatek do skutečné výše nejpozději do jednoho měsíce před odjezdem zájezdu.

Sportovní část programu,tj. splutí řek, se řídí výhradně pokyny vedoucího zájezdu a jedině on rozhoduje o vhodnosti a způsobu splutí jednotlivých úseků a v případě nečekaných událostí (překážek,stavu vody apod.) má právo na změnu programu.

Rámcový program :
1.den - Odjezd z Brna ve 21,00 do půjčovny lodí a dále přes Bratislavu, Budapešť, Solnok – první nocleh.
2.den - Ráno přejezd hranice do Rumunska (Bors)-výměna peněz v Oradei, Cluj, Reghin a nocleh u řeky
3.den - Splutí prvního úseku řeky Mures /dle stavu vody 25km/
4.den - Splutí 2. úseku řeky Mures /28km/ posezení v Brincovenesti-ochutnávka rumun.jídel
5.den - Splutí 3. úseku řeky Mures,přesun busem do města Reghin-dopl. potravin,přejezd do hor -Apusen
6.den - Pěší výlet rozkvetlou přírodou v pohoří Apuseni,dřevěný monastir,malebné dřevěné vesničky
7.den - Splutí úseku řeky Aries /25 km/ nocleh v soutěsce na přítoku
8.den - prohlídka památkové rezervace- obce Rimetea, zastávka u slavné soutěsky Chille Turzii poslední nákupy v Oradel.
9.den - brzy ráno odjezd přes Budapešť a Bratislavu do Brna.

Přihlášky, další informace -
Pavel Veselý - TCK Brno
tel: 602 504 705
email : tck.vesely@gmail.com
© TCK Veselý