Free Tibet
DobryDalekohled
TCK Veselý - Evropa po celý rok - Specialista na Rumunsko

Rumunsko – Vladeasa – Padiš
Rumunsko | Turistika

Termín : 30.6.–9. 7. 2018CENA: 5.700,- KČ
Zájezd č. 0618

Vladeasa, opuštěné pohoří lesů a pastvin se stády polodivokých koní. Pohledy na vápencovitou plošinu Padiš, kam dojdeme cestou přes Poianu Onceasu a kaňon říčky. Kosti jeskynních medvědů ve volně přístupné jeskyni. Těžko prostupné kaňony se skalními tunely protékanými řekami. Nádherná tábořiště na pastvinách slepých krasových údolí se závrty a ponory. Řeky, které se na cestě z hor propadají do podzemí, aby se na krátko vynořily na světle než opět zmizí pod povrchem. Obrovské jeskyní portály, propasti a ledové jeskyně. Ráj pro turisty,botaniky,geology a fotografy patří mezi TOP oblasti Bihoru.

Počet účastníků : 32 osob + 3 průvodci
Ubytování : na tábořištích ve volné přírodě ve vlastních stanech.
Stravování : z vlastních zásob, doporučujeme vlastní turistické vařiče,na některých místech lze rozdělat oheň.
Doprava : autobus s občerstvením a úpravou pro nadměrné množství zavazadel
Cena obsahuje : dopravu včetně poplatků, pojištění podle zákona 159/99 Sb. , zkušený průvodce se znalostí prostředí,případné poplatky za stanování u chaty Padiš, DPH a malý dárek TCK.
Cena neobsahuje : pojištění léčebných výloh, storno poplatků,ztrátu zavazadel apod.
Způsob a termín platby : zálohu ve výši 2000,-Kč/os při podání přihlášky na TCK.

Program zájezdu :
1.den - Odjezd z Brna ve 22 hod. Průjezd Maďarskem,..
2.den - Průjezd Rumunskem do Bology a do údolí říčky Hent. Pěší výstup na cabanu Vladeasa. Hlavní hřeben s jedinečnými výhledy do údolí Valea Crisului .Nocleh ve stanu nebo v chatě. (10-12 km)
3.den - Travers hlavního vrcholu Vladeasy /1800m/, přechod hřebenem k jihu na skály Piatra Tilharulni. Sestup na Poianu Onceasu,ponory a závrty,botanika…. Nocleh na louce. (23 km)
4.den - Návštěva jeskyně Onceasa s kostmi jeskynních medvědů. Průchod údolím Valea Alunului a kaňonu Cetatile Radešei a přírodním skalním tunelem!! Nocleh na Poianě Varašoaia. (12 km)
5.den - Poiana Varašoaia – cabana Padiš – Poiana la Grajduri – zde nocleh na tábořišti u potoka (12 km) možnost dokoupení potravin a občerstvení ,nádherné louky v nejlepším nákvětu…
6.den - Focul Viu – ledová jeskyně – Poiana Florilor – botanická rezervace, soutěska Cheile Galbenei, návrat na Poianu la Grajduri (12 km)
7.den - Návštěva obrovských propastí Cetatile Ponorului, sestup na dno, průchod podzemním tunelem. Návrat na Poianu la Grajduri. Podle času odchod na tábořiště u chaty Padiš. (8km)
8.den - Calineasa – Scarišoara. Nocleh u závrtu se studnou. Cestou úpolínové louky. (20 km)
9.den - Návštěva ledové propasti Scarišoara a sestup do Garda de Sus.(6 km), doutracení peněz v Oradei,busem odjezd do Maďarska ..
10.den - Tranzit přes Maďarsko, Slovensko do ČR., příjezd v ranních hodinách do Brna

Přihlášky, další informace -
Pavel Veselý - TCK Brno
tel: 602 504 705
email : tck.vesely@gmail.com
© TCK Veselý